Aanpak Laaggeletterdheid

In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in de regio Zaanstreek Waterland. Deze mensen hebben moeite met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen ondertekenden diverse organisaties het Taalakkoord Zaanstreek Waterland. Deze organisaties zien elke dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen.

Taalakkoord Zaanstreek Waterland

Personen op de foto: Dicky Gingnagel, taalambassadeur, Gerard Ram, wethouder gemeente Zaanstad, Astrid van de Weijenberg, wethouder gemeente Waterland , Betty van Nieuwenhuizen, OVO, Ellen Veenker, ZAAM, Ruud Stammers, Michaël College, Dorien Nelisse, Regio College, Ellen Voskuilen, Zaan Primair, Rien Spies, Agora, Marga Rosier, Bieb voor de Zaanstreek, Frans Bergveld, Bibliotheek Waterland, Marissa van der Velde, Freekids, Mandy Beets, Babino , Ferdinand Strijthagen, GGD Zaanstreek Waterland, Bas van Klompenburg, IVIO, David Kooi, ’t Lokaal , Greta Spek, Fiolet taaltraingen, Michel Zonneveld, UVW Zaanstreek Waterland , Lydia de Jong, Stichting Lezen en Schrijven , Piet Hein Debets, werkgeversorganisatie VOWA, Rosalie Smit, Leren en Werken Zaanstreek Waterland. (©Elisabeth Beelaerts)

22 lokale organisaties en bedrijven hebben het Regionaal Taalakkoord Zaanstreek Waterland ondertekend. Bedrijven en organisaties die zich gezamenlijk inzetten om laaggeletterdheid in de regio Zaanstreek Waterland aan te pakken zijn:

 1. Van ’t Hek groep BV te Purmerend
 2. Kinderopvang Freekids
 3. Babino kinderopvang
 4. Stichting ‘ t Lokaal
 5. Gemeente Purmerend
 6. Gemeente Zaanstad
 7. Gemeente Waterland
 8. UWV Zaanstreek Waterland
 9. Bibliotheek Purmerend
 10. De Bieb voor de Zaanstreek
 11. Stichting Lezen en Schrijven
 12. Zaan Primair – openbaar onderwijs Zaanstad
 13. Agora – bijzonder primair onderwijs Zaanstreek
 14. Besturen Voortgezet Onderwijs Zaanstad
 15. IVIO opleidingen
 16. Fiolet Taaltrainingen
 17. GGD
 18. VOWA werkgeversorganisatie
 19. Michaël College
 20. Regio College
 21. Zaans Medisch Centrum
 22. Stichting Maatschappelijke Diensten
 23. Fluxus
 24. Werkom
 25. PDZ (STAN partners)

Meer weten?
Bedrijven en organisaties in de regio die meer willen weten over het Taalakkoord Zaanstreek Waterland kunnen contact opnemen met Rosalie Smit (projectleider), rosalie.smit@leerwerkloket.nl, 06 – 3719 8260.

Deelname aan Landelijk Taalakkoord

Binnen het landelijke Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers in Nederland investeren zij in taal. Door het bespreekbaar te maken, werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen.Het Taalakkoord stimuleert het delen van kennis en ervaringen. Als deelnemer heeft u toegang tot landelijke bijeenkomsten van het Taalakkoord, de informatie op de website www.taalakkoord.nl en de steun van adviseurs van de Leerwerkloketten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

U kunt deelnemen aan het Landelijk Taalakkoord als u:

 • deelnemer bent aan het Taalakkoord Zaanstreek Waterland, of
 • kunt aangeven hoe binnen uw organisatie de taalvaardigheid wordt gestimuleerd.

Er zijn scholingsgelden beschikbaar en u krijgt als deelnemer toegang tot het landelijke bedrijvennetwerk. Uw logo wordt op de website www.taalakkoord.nl geplaatst en u ontvangt een certificaat. Ook ontvangt u een aluminium plaatje dat u kunt bevestigen in uw ontvangstruimte of bij de entree van uw pand.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid van maximaal € 50.000,- per aanvraag. Deze subsidie is bestemd voor werkgevers in Nederland, voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Subsidie voor samenwerkingsverbanden
Een samenwerkingsverband van minimaal acht deelnemers kan subsidie voor een project aanvragen. De deelnemers van het samenwerkingsverband sluiten een Taalakkoord, dat dezelfde doelen nastreeft als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

 • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, of
 • de leesbevordering bij kinderen of
 • bevordering van taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders

Aanvragers betalen tenminste 33% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden, zie voor meer informatie Subsidieregeling Tel mee met Taal op Overheid.nl.

Aanvragen subsidie 2019

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest  Dit jaar is de aanvraagperiode voor de nieuwe subsidieregeling is op 1 juni 2019  van start gegaan. Aanvragen was mogelijk tot 30 september 2019. Meer informatie over de subsidieregeling voor werkgevers, samenwerkingsverbanden, scholen, bibliotheken, instellingen voor gezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen staat op www.telmeemettaal.nl/subsidie/

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht bij het Steunpunt Basisvaardigheden via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

share sharelinkedin