De NV Zaanstad en NVPurmerend zijn live ondernemers talkshows waarin wordt gesproken over alle facetten van ondernemen, deels in combinatie met onderwijs en overheid. Over plannen maken, perspectief zien en plezier hebben.

Stimulerend en uitdagend, met ruimte voor een kritische kanttekening of tegengeluid en aandacht voor alle facetten van de economie in stad & streek.

De ondernemerstalkhows zijn een initiatief van het leerwerkloket Zaanstreek Waterland in samenwerking met de lokale- en regionale werkgevers organisaties.  Kijk voor meer informatie op:

www.nvzaanstad.nl

www.nvpurmerend.nl

In gesprek met Michel van Wijngaarden

Ondernemer Michel van Wijngaarden heeft in de Zaan steeds meer succes met een even simpel als gewaardeerd product, zijn Zaanse mayonaise. In tubes, potten en zelfs emmers. De corona-crisis maakte hem aanvankelijk aan het schrikken, maar na enkele bijsturingen in zijn bedrijf gaat hij weer volle kracht vooruit. In gesprek met interviewer Jaap Sluis zet Michel de belangrijkste Zaanse zaken kort op een rijtje.

share sharelinkedin