Datum 26 april 2020 - 19:39
Door Rosalie Smit
Reacties 0

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van laagtaalvaardigheid bij hun werknemers. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laagtaalvaardigheid.

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.

Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

 Let op: Samenwerkingsverbanden kunnen dit jaar géén subsidie aanvragen. Als gevolg van het bestuurlijk akkoord over de aanpak van laaggeletterdheid dat is gesloten met gemeenten, zijn aanvullende middelen voor de regionale aanpak en samenwerking, via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld. Daarmee vervalt de aparte landelijke subsidie van Tel mee met Taal voor projecten van samenwerkingsverbanden.

Start aanvraagperiode 1 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Door de lotingsprocedure maakt het niet uit of je indient op 1 mei of op 31 mei.

Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ en www.dus-i.nl/subsidies/tel-mee-met-taal


Hulp bij aanvragen subsidie

Heeft u hulp nodig met het aanvragen van de subsidie? Onze taalpartners ondersteunen u graag. Laat het ons weten via rosalie.smit@lerenenwerken.nl

< Terug naar Nieuwsoverzicht